Patrick Eriksson/FIMR/FI is out of the office.

Patrick B. Eriksson Patrick.Eriksson at FIMR.FI
Tue May 20 09:17:16 EDT 2008


I will be out of the office starting  20.05.2008 and will not return until
26.05.2008.

Jag är på fält under ovan nämnda tid.
Olen matkalla y.m. päivien välillä.More information about the gradsusr mailing list